20 let zkušeností

Poskytneme vám kompletní servis včetně zastupování před úřady, abyste se mohli soustředit na vaši hlavní činnost.

Audit Daňové poradenství Vedení účetnictví a mzdová agenda Poradenské služby

Reference

Náš tým

Ing. Ivo Kopsa

Absolventem VŠE v Praze, fakulty národohospodářské, a je auditorem registrovaným pod číslem oprávnění 1155 a zároveň je daňovým poradcem registrovaný pod číslem 87. Je jednatelem společnosti a kromě výkonu auditorské činnosti a činností daňového poradce se specializuje i na zabezpečování průběhu likvidace vybraných subjektů a fúze obchodních společností.

Ing. Vít Kellner

Absolventem Slezské univerzity v Opavě, obchodně podnikatelské fakulty, a je auditorem registrovaným pod číslem oprávnění 2156. Jeho specializací kromě výkonu auditorské činnosti je poradenství a kontrola při sestavování konsolidovaných účetních závěrek a fúze obchodních společností.

Jsme členy

Služby

Audit

Audit s přidanou hodnotou znamená, že od nás nedostanete pouze podepsaný výrok, ale seznam auditních zjištění s doporučeními k nápravě.

Naše společnost je zapsána do seznamu vedeného Komorou auditorů České republiky pod číslem oprávnění č. 280. Audit provádíme u společností, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, ale také u společností, které se rozhodnou ověřit svou účetní závěrku dobrovolně. Přestože se společnost zaměřuje především na podnikatelské subjekty, mezi naše klienty můžeme zařadit i neziskové, příspěvkové, bytové či rozpočtové organizace.

V oblasti auditu nabízíme následující služby:

 • Statutární audit obchodních společností (audit řádné, mimořádné a mezitímní účetní závěrky).
 • Audit konsolidované účetní závěrky sestavené podle českých účetních standardů
 • Odborné poradenství při sestavení konsolidovaných účetních závěrek.
 • Audit čerpání dotací z prostředků EU či ministerstev ČR.
 • Audit pro zvláštní účely (ověřování jednotlivých prvků účetní závěrky, ověřování zahajovacích rozvah apod.).
 • Due dilligence.
 • Prověrky mezitímních výkazů.

Daňové poradenství

Součástí našeho týmu jsou dva daňoví poradci – Ing. Ivo Kopsa (registrovaný pod číslem 87) a Ing. Richter (registrovaný pod číslem 89). Oba naši daňoví poradci mají bohaté zkušenosti s daňovou problematikou, vysokou úroveň technických znalostí a orientují se v současné i minulé daňové legislativě.
V oblasti daňového poradenství nabízíme následující služby:

  • Zpracování všech daňových přiznání pro právnické a fyzické osoby:
   • Daň z příjmů.
   • Daň z přidané hodnoty.
   • Silniční daň.
   • Daň z nabytí nemovitosti.
   • Daň z nemovitých věcí.
  • Zajištění odkladu termínu podání přiznání k dani z příjmů v prodloužené lhůtě (30.6.).
  • Poradenství v oblasti daňové optimalizace.
  • Zpracování odložené daně.
  • Konzultace k aktuálním daňovým problémům.
  • Zastupování při daňových řízeních a komunikace se správcem daně (na základě plné moci).

Vedení účetnictví a mzdová agenda

Nabízíme Vám kompletní vedení účetnictví, vedení daňové evidence a doplňkové účetnické služby na profesionální úrovni. Kromě vedení účetnictví také nabízíme komplexní zpracování mezd včetně vedení personální agendy Vašich zaměstnaců a zastupování Vaší společnosti na úřadech. Účetní a mzdové služby poskytujeme od roku 1996 a účtujeme v účetním systému POHODA.

Poradenské služby

Kromě auditních, daňových a účetních služeb poskytujeme našim klientům i další podpůrné služby:

 • Poradenství při zakládání společnostní.
 • Poradenství při přeměnách společností – fúze, rozdělení společnosti, převod, podniku či jeho části, prodej nebo koupi podniku, změna právní formy.
 • Krizové řízení firem – konkurs, likvidace.
 • Zpracování ekonomických a finančních analýz krátkodobých i dlouhodobých podnikatelských záměrů.

Kontakt

COTAX AUDIT s.r.o.
Bohumínská 226/95
712 000 Ostrava – Muglinov
IČ: 25382349
DIČ: CZ25382349
Tel: +420 553 034 991
Mobil +420 602 707 718
Email: info@cotaxaudit.cz